Wetgeving persoonsgegevens aangepast

De overheid heeft de eisen voor rechtsbescherming van bijzondere persoonsgegevens verzwaard. Zorgverzekeraars mogen zorggerelateerde persoonsgegevens voortaan uitsluitend communiceren aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Dit betekent dat er extra eisen worden gesteld aan de beveiliging van de informatie in de online omgeving Mijn Aevitae.

Mijn Aevitae
Verzekeringnemers kunnen tot 1 juli 2014 zowel hun eigen gegevens als die van de medeverzekerden inzien. Vanaf 16 jaar zijn personen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) meerderjarig. Vanaf deze leeftijd moeten hun privacygevoelige gegevens afgeschermd worden. Aevitae past dit vanaf 1 juli toe in Mijn Aevitae. De verzekeringnemer kan hierdoor geen detailgegevens, bedragen uitgezonderd, van declaraties meer raadplegen. Polisgerelateerde gegevens van gezinsleden kunnen nog wel bekeken en beheerd worden door de verzekeringnemer. Het indienen van declaraties is uiteraard altijd mogelijk via een declaratieformulier.

Eigen inlogaccount aanvragen
Per 1 juli kunnen medeverzekerden via Mijn Aevitae een eigen inlogaccount aanvragen.

Spread the word. Share this post!