Schadevrije jaren 3 jaar geldig

Schadevrije jaren waren tot op heden één jaar geldig na royement van de autoverzekering. Vanwege recente marktontwikkelingen hebben verschillende maatschappijen hun beleid ten opzichte van het erkennen van schadevrije jaren verruimd.

Een positieve ontwikkeling waar waar wij volledig achterstaan. Derhalve is besloten om schadevrije jaren voortaan tot maximaal 3 jaar na royement toe te kennen. Zo heb je langer recht op de reeds opgebouwde jaren met bijhorende korting!

Comments are closed.